Projekt "Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja"

Projekt

Szlifowanie diamentów – Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja

Rozpoczął się nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Zapraszamy do udziału w nim osoby młode, pozostające bez pracy, osoby z obszaru województwa śląskiego, w przedziale wiekowym od 18-29 lat zaliczające się do kategorii NEET (tzn. osoby bezrobotne – niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), należące w szczególności do jednej lub więcej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez pracy przez okres ponad 6 miesięcy.

Projekt dedykowany jest dla 120 osób (75 K i 45M) w wieku od 18 do 29 lat.

W zakładce „do pobrania” znajduje się formularz rekrutacyjny oraz dokumenty, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać do Biura Projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania rekrutacji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.


« wróć

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „SZLIFOWANIE DIAMENTÓW – MŁODZIEŻ NEET Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BRYLANTAMI RYNKU PRACY – II EDYCJA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego